Kategorie

Home

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd stanu cywilnego w skrócie (USC) – organizacyjna jednostka wchodząca w skład urzędu gminy ustanowiona ustawą. Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji określonych spraw w tej ustawie. Sprawami tymi są: narodziny dziecka, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC a także połączyć parę gmin w jeden okręg USC. Kierownika Urzędu stanu cywilnego powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Jankowice (Znalazłem 11)

  Logo: Instytucja:
1. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Pawłosiów
ul. Pawłosiów
37-500 Jarosław
Urząd Stanu Cywilnego
2. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Laszki
37-543 Laszki
Urząd Stanu Cywilnego
3. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Jarosław
ul. Rynek
37-500 Jarosław
Urząd Stanu Cywilnego
4. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Jarosław
ul. Piekarska
37-500 Jarosław
Urząd Stanu Cywilnego
5. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Chłopice
37-561 Chłopice
Urząd Stanu Cywilnego
6. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Wiązownica
37-522 Wiązownica
Urząd Stanu Cywilnego
7. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Roźwienica
37-565 Roźwienica
Urząd Stanu Cywilnego
8. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Rokietnica
37-562 Rokietnica
Urząd Stanu Cywilnego
9. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Radymno
ul. Lwowska
37-550 Radymno
Urząd Stanu Cywilnego
10. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Radymno
ul. Lwowska
37-550 Radymno
Urząd Stanu Cywilnego
11. Więcej... Urząd Stanu Cywilnego Pruchnik
ul. Rynek
37-560 Pruchnik
Urząd Stanu Cywilnego